Aktuality

9. dubna 2016

Další dotační úspěch

Dětská skupina

MPSV schválilo žádost obce pod reg.č. CZ.03.1.51/0.0./0.0./15_035/0001715 o vybudování dětské skupiny v obci Petrovice ve výši 2 191 161,- Kč.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. Předkládaný projekt si klade za cíl zlepšit skloubení pracovních povinností s péčí o rodinu pro rodiče dětí do 6 let v obci Petrovice. Podpoření rodiče dětí budou moci díky projektu najít zaměstnání, případně zvýšit čas strávený v práci, což se pozitivně projeví na zvětšení pracovního úvazku a pomůže to zvýšit zaměstnanost v regionu postiženém vyšší mírou nezaměstnanosti.

Dětská skupina bude od nového školního roku v objektu mateřské školy v nově upravených prostorách I.NP a bude připravena pro max.10 dětí


Sdílet tuto stránku na sociálních sítích: