Aktuality

5. února 2016

Vavřinec se chová nestandardně

V těchto dnech se objevilo oznámení v poštovních schránkách p.starosty Novotného o zákazu občanům obce Petrovice využívat SD Veselice.

Ve svém vyjádření popsal vývoj komunikace mezi vedením obou obcí. Je zarážející, že neuvedl informace o okamžité reakci starosty Vladimíra Paulíka, který se obrátil dopisem 6.1. 2016 na p. Novotného k tomuto zákazu .

Pro korektní objasnění a hlavně úplnost informací očanům přikládáme dopis i odpověď z ledna letošního roku. pro úplnost je nutné také doplnit, že byl podán na okresní soud návrh na předběžné opatření do vyřešení tohoto sporu, který se vyjádřil, že není kompetentní v této věci rozhodnout a podstoupí záležitost Krajskému úřadu JMK. Následně bude podána stížnost na MVČR ke zmatečnému usnesení obce Vavřinec k této věci.

Obec Petrovice jednoznačně stojí a za občany své obce a pouze požaduje, aby jiná obec, která vybudovala sběrný dvůr ve Veselici za státní dotaci umožnila veřejnosti státem podpořený objekt využívat. Obec Petrovice splnila podmínku Vavřince a zrušila v prosinci 2015 místní poplatek za odvoz domovního odpadu a tedy žádá o sepsání smlouvy o využívání SD Veselice, že občan, co si přiveze, tak si za to zaplatí podle ceníku SD. Obec v žádném případě nebude hradit jakoukoliv ztrátovost provozu. To si mělo vedení Vavřince uvědomit, než začal něco budovat.

Vladimír Paulík, starosta

ikona Vavřinec SD veselice (PDF 469.96 kB)

ikona Odpoveď Vavrinec-odpady (PDF 282.95 kB)


Sdílet tuto stránku na sociálních sítích: