Aktuality

16. prosince 2015

Rozpočet 2016

Zastupitelstvo obce na svém řádném zasedání 11.prosince 2015 schválilo jednohlasně rozpočet obce na rok 2016.

Rozpočet je vyrovnaný.Prioritou na rok 2016 jsou výdaje na investice - chodníky na hlavním tahu Rájec-Sloup a projekčně připravit II.etapu kabelizace NN a nového veřejného rozhlasu. Realizace proběhne následně v roce 2017. Rok 2016 je významný pro naší obec velkým množství podáných žádostí o dotace jak z EU tak i národních programů. Pokud obec uspěje bude spuštěn projekt "Podpora služeb péče o děti 1 stupně ZŠ", který garantuje dozor mládeže nahrazující družinu a děti budou na své rodiče čekat přímo v obci RD Petrovice 12 . Pro potřeby rodičů bude zřízen dětský klub, který zajišťuje dozor nad dětmi jak v odpoledních hodinách tak také přes veškeré prázdniny formou příměstských táborů. Rodiče nemusí posílat děti na žádné dětské tábory mimo obec, ale obec zajistí veškerý dozor a ještě zdarma.

Dalším projektem je "Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku" Obec tímto projektem usnadní rodičům hlídání dětí ve věku od 2-6 let nebo možnost se setkávat v prostorách, které budou vybudovány z finančních prostředků tohoto dotačního titulu. Další žádosti o dotace je z programu MMR a to na vybudování dětského hřiště a oprava místní komikace "Pazderna". Nemalé starosti vedení obce dělá také financování sociálních služeb a i v této oblasti obec požádala o dotace na zajištění jak pečovatelské služby tak azylového domu.

Vladimír Paulík, starosta


Sdílet tuto stránku na sociálních sítích: