Aktuality

6. srpna 2015

Stavební práce

Vážení spoluobčané, v obci se pomalu dokončují některé stavební akce a další budou navazovat.

Do 15.srpna by měla být dokončena výměna materiálu vodovodního řádu včetně provedení napojení a zahrnutí všech výkopů kolem vodovdních uzávěrů.

12.8. a 15.8 při vypnutí elektrické energie dojde k odstranění první části venkovního vedení NN a zapojení části nového veřejného osvětlení směrem naRájec.

Do 25.8 kdy je hlášené další vypnutí el.energie by měly být provedeny veškeré výkopové práce související s NN a VO.V září budou zahájeny práce s vybudováním nového chodníku přes obec Rájec-Sloup včetně nových chodníků od KD k RD Petrovice 115 , Šenk-Mullerová,Malachová-Němec.

Koncem září bude položen nový asfaltový povrch Petrovice 58-Petrovice 115. Žádám spoluobčany, kteří mají jakékoliv připomínky k poškození svého majetku pokud k nim došlo, aby vše nahlásili obratem na ObÚ.

Vladimír Paulík, starosta


Sdílet tuto stránku na sociálních sítích: