Aktuality

4. června 2015

V Lažánkách o tomto víkendu položí nový asfalt

Akce proběhne:
6. června 2015 – 7. června 2015

Obec se na dva dny uzavře pro veškerou dopravu

Celá obec Lažánky bude uzavřena od 06.06.2015 (sobota) do 07.06.2015
(neděle) pro veškerý provoz včetně vozidel integrovaného systému. Náhradní
termín je následující víkend.

Úplná uzavírka silnice:

Silnice II/379 (Velká Bíteš - Tišnov - Blansko - Vyškov) v km 43,068-45,540,
tj. v úseku celém průtahu města Blansko - místní části Lažánky s tímto
omezením:

- pro vozidla veškerá vozidla vč. vozidel integrovaného systému

Délka uzavírky: cca 2,472km

Objízdná trasa pro veškerou silniční dopravu: bude vedena po silnici II/379,
III/379 44, III/37922 a zpět na silnici II/379, tj. Blansko - Olomučany -
Rudice, obousměrně

Délka objížďky: cca 9,3 km

Doba trvání: Termín: od 06.06. 2015 (sobota) do 07.06. 2015 (neděle).
Náhradní termín od 13. 06. 2015 (sobota) do 14.06. 2015 (neděle)

Důvod: Pokládka obrusné vrstvy v rámci stavby silnice II/374 Lažánky-průtah.

Pro vozidla integrovaného záchranného systému a vozidel osobní hromadné
dopravy nebude průjezd umožněn, za předpokladu:

  1.. Po celou dobu trvání uzavírky bude možné vedení autobusů zajišťujících
provoz spojů linkové osobní dopravy uzavřeným úsekem silnice po objízdné
trase silnic II/379, III/379 44 a III/379 22 v obou směrech.

  2.. Bude umožněno otáčení autobusů v dolní části Lažánek a bude osazeno
příslušné dopravní značení.

  3.. V horní části Lažánek u křižovatky silnic II/379 a III/379 21 budou
zřízeny dočasně autobusové zastávky za náhradu dočasně zrušených zastávek v
místní části Blanska Lažánky a bude umožněný průjezd křižovatkou ve směru od
Vilémovic na Jedovnice.


Sdílet tuto stránku na sociálních sítích: