Aktuality

4. květen 2015

Přeložka vodovodu

V průběhu měsíce května proběhne odložená přeložka vodovodního řádu.

V úseku od uzávěru -zahrádka Vašíček po uzávěr vody Matuška Bohumil. Druhým úsekem přeložení bude od RD Papoušková po RD Pernicová.


Sdílet tuto stránku na sociálních sítích: