Aktuality

26. listopadu 2014

Úplná uzavírka Lažánek

Akce proběhne:
29. listopadu 2014 – 30. listopadu 2014

Z důvodu pokládky obrusné vrstvy vozovky v části stavby budou 29.-30.11.2014 Lažánky uzavřeny pro dopravu. Jedná se o úplnou uzavírku.

Dle vyjádření pracovníků SÚS JMK se pokládka obrusné vrstvy uskuteční pouze v úsecích, kde neprobíhá hloubková sanace a tam, kde je sanace na celou šířku komunikace dokončena. V jarních měsících se bude pokračovat v rekonstrukci kanalizace (investor Město Blansko) a na to navazujících sanacích vozovky (investor SÚS JMK).

U uvedené silnice se dále předpokládají následující omezení:

a.. V průběhu měsíce prosince 2014 bude realizována ještě úplná uzavírka silnice v průtahu Lažánek (sobota-neděle) z důvodu demontáže mostního provizorního objektu.

b.. Přes období od 20.12.2014 do 03/2015 budou Lažánky průjezdné v režimu s omezením do 6 tun. Důvodem je provedení živic pouze v podkladových vrstvách, kde by při větší tonáži docházelo k deformaci podloží a podkladních vrstev.

c.. Zahájení prací se předpokládá v 03/2015 podle klimatických podmínek s tím, že stavba bude ukončena do 06/2015.


Sdílet tuto stránku na sociálních sítích: