Aktuality

22. září 2014

Vyjádření k neznalosti zastupitele

V těchto dnech opět p. Filouš, p. Kakáč a p. Musil záměrně matou spoluobčany (nájemníky obecních bytů) .

Jenom si klademe všichni kolem otázku, zda je to z neznalosti nebo úmysl. I přes všechen nakydaný hnůj, všem za svoji osobu odpouštím a věřím, že příště, než budou poukazovat na něco nebo někoho, že si to nejdříve ověří, než budou svéprávné občany obtěžovat.

Tentokrát se jedná o uzavírání nájemních smluv. Všichni víme, že pokud se nevolí v obci obecní rada, vykonává funkci rady starosta obce. A to p. Filouš velice dobře zná, jak "tvrdí" a tím tedy úmyslně osloveným občanům lže. Jak jsem již napsal je mu odpuštěno. Níže uvádím vyjádření právní poradny svazu měst a obcí.


Zastupitelstvo nemůže rozhodnout o tom, jakým způsobem bude rada obce vybírat nájemce, s kterými bude uzavřena nájemní smlouva. Zastupitelstvo si ze zákona nemůže vyhradit pravomoci svěřené radě podle §102 odst. 2 zákona o obcích.

Rozhodování o uzavírání nájemních smluv svěřuje §102 odst. 2 písm. m) zákona o obcích radě obce. Podle §84 odst. 4 zákona o obcích také platí, že zastupitelstvo obce si může vyhradit další pravomoc v samostatné působnosti obce mimo pravomoci vyhrazené radě obce podle §102 odst. 2. Z těchto dvou ustanovení potom jednoznačně vyplývá, že zastupitelstvo není oprávněno k tomu rozhodnout o tom, s kým a zda bude uzavřena nájemní smlouva. Tato pravomoc je pravomocí svěřenou výhradně radě obce (starostovi obce).

Stejný postup je i v oblasti školství tedy jmenování, odvolávání atd.

Dále se k této propblematice nebudu vyjadřovat.

Vladimír Paulík, starosta


Sdílet tuto stránku na sociálních sítích: