Aktuality

3. září 2014

Informace pro řidiče

Akce proběhne:
6. září 2014 – 7. září 2014

O víkendu 6. a 7. září musíte do Lažánek objížďkou

O víkendu 6.-7. září bude silnice Lažánkami z důvodu výstavby mostního provizoria v rámci stavby nového mostu úplně uzavřena. Náhradní trasa povede obousměrně přes Olomučany a Rudici.

Uzavírka silnice II/379 (Velká Bíteš-Tišnov-Blansko-Vyškov)v km 43,108 - 43,160, tj. v úseku průtahu města Blansko - místní části Lažánky ("Márovky") platí pro veškerá vozidla vč. vozidel integrovaného systému.

Délka uzavírky: cca 0,050 km.

Objízdná trasa: Pro veškerou silniční dopravu bude vedena po silnici II/379, III/379 44, III/37922 a zpět na silnici II/379, tj. Blansko - Olomučany - Rudice, obousměrně. Délka objížďky: cca 9,300 km.

Doba trvání uzavírky: od 06.09. 2014 (sobota) do 07.09. 2014 (neděle).

Umístění přemístěné zastávky linkové osobní dopravy :

a.. Po celou dobu trvání uzavírky bude možné vedení autobusů zajišťujících provoz spojů linkové osobní dopravy uzavřeným úsekem silnice po objízdné trase silnic II/379, III/379 44 a III/379 22 v obou směrech.

b.. Bude umožněno otáčení autobusů v dolní části Lažánek a bude osazeno příslušné dopravní značení.

c.. V horní části Lažánek u křižovatky silnic II/379 a III/379 21 budou zřízeny dočasně autobusové zastávky za náhradu dočasně zrušených zastávek v místní části Blanska Lažánky.


Sdílet tuto stránku na sociálních sítích: