Aktuality

2. září 2014

Aktuální návrh železničního řádu

Návrh železničního jízdního řádu Správou železniční dopravní cesty, s.o., Českými drahami, a.s. a Jihomoravským krajem.

Vážení spoluobčané

na internetových adresách www.idsjmk.cz a www.kordis-jmk.cz je zveřejněn Aktuální stav přípravy železničního jízdního řádu 2014/2015 ke dni 15. 8. 2014 - po projednání Návrhu železničního jízdního řádu mezi Správou železniční dopravní cesty, s.o., Českými drahami, a.s. a Jihomoravským krajem.

Tabulky s jízdními řády jednotlivých tratí jsou doplněny materiálem Změny oproti Návrhu železničního jízdního řádu 2014/2015 v JMK. Jde o aktualizaci přehledu, který byl zveřejněn na uvedených internetových adresách již od 1. 7. do 31. 8. 2014. Dosud nezveřejněné změny jsou v tomto přehledu barevně odlišeny.

Tyto materiály slouží především pro Vaši informaci, ke kontrole a k odstranění případných chyb. V měsíci září jsou v připravovaném jízdním řádu, vzhledem ke stupni jeho rozpracovanosti, možné pouze změny datových omezení, výjimečně pak minutové posuny tras vlaků. Nelze již vkládat nové vlaky, podstatně rozšiřovat omezení jízdy vlaků ani trasy vlaků zásadním způsobem měnit.

Odpovědi na zaslané připomínky k Návrhu železničního jízdního řádu obdrží dotčené obce do 8. 9. 2014.

Prosíme, abyste své případné připomínky k Aktuálnímu stavu přípravy železničního jízdního řádu 2014/2015 zaslali datovou zprávou nebo poštou, případně e-mailem, nejpozději do pondělí 21. 9. 2014 na níže uvedenou adresu:

Vladimír Paulík, starosta Obec Petrovice Tel. 516 833 204, 723 868 805


Sdílet tuto stránku na sociálních sítích: