Aktuality

2. července 2014

Návrhy změn Jizdních řádů

Návrh železničního jízdního řádu pro období 14.12. 2014 - 12.12. 2015

Na internetových adresách www.idsjmk.cz a www.kordis-jmk.cz  je zveřejněn Návrh železničního jízdního řádu pro období 14.12. 2014 - 12.12. 2015, zpracovaný Správou železniční dopravní cesty, státní organizací  pro železniční tratě v Jihomoravském kraji.   

Po termínu uzávěrky tohoto Návrhu železničního jízdního řádu došlo ze strany Jihomoravského kraje, jako objednatele dopravy, k několika dílčím změnám, uvedeným na téže webové adrese.

Prosíme, abyste své případné připomínky k Návrhu železničního jízdního řádu 2014/2015 zaslali datovou zprávou nebo poštou, případně e-mailem, nejpozději  do pondělí 21. 7. 2014  na níže uvedenou adresu:

-       DZ / písemně        Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 BRNO

ID datové zprávy: x2pbqzq

-       e-mailem               VOD@kr-jihomoravsky.cz

-       kopii e-mailem      knovak@kordis-jmk.cz   za účelem urychlení toku informací.


Sdílet tuto stránku na sociálních sítích: