Aktuality

2. října 2013

Příprava nového jízdního řádu

Máte připomínky?

Na internetové adrese http://www.idsjmk.cz/szdc.aspx  je zveřejněn Aktuální stav přípravy železničního jízdního řádu pro období 15.12.2013 - 13.12.2014 k 15.8.2013, zpracovaný Správou železniční dopravní cesty, státní organizací pro železniční tratě v Jihomoravském kraji.
Tento „Aktuální stav přípravy jízdního řádu 2013/2014“ je pracovním materiálem, který nahrazuje dřívější Konečný návrh jízdního řádu. Zachycuje současný stav přípravy železničního jízdního řádu 2013/2014 po obdržení a následném projednaní připomínek měst a obcí Jihomoravského kraje, jakož i odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje a KORDIS JMK, a.s. (vč. uplatněných připomínek cestujících) k

Návrhu železničního jízdního řádu 2013/2014, který byl na stránkách www.idsjmk.cz zveřejněn 11.6.2013, s dopravcem a provozovatelem dráhy dle Zákona o dráhách 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů.


Sdílet tuto stránku na sociálních sítích: